Friday, March 28, 2014

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA 28-3 ĐẾN 1-4
■ THỨ 6 NGÀY 28/03 : NHỚ NGÀY MẤT CỦA NHẠC SĨ TÀI HOA TRỊNH CÔNG SƠN " RƠI LỆ

RU NGƯỜI"- 250 K (OPT)


■ THỨ 7 NGÀY 29/03 : 

THỨ BẢY 29/3 : HỘI NGỘ TẤN CỔ NHẠC : NGHỆ SĨ KIM TỬ LONG,LINH HUYỀN & TIỂU PHỤNG ( CON GÁI NGHỆ SĨ MINH PHỤNG ) ” MƯỜI NĂM VIỄN XỨ  300K( OPT)


■ CHỦ NHẬT NGÀY 30/03 : LIVESHOW TẠM BIỆT DANH CA HẢI NGOẠI THÁI CHÂU - CHỦ ĐỀ " TÌNH LỠ - 300 K (OPT) - TTPT THẨM MỸ BS NGÔ MỘNG HÙNG TẶNG 9 PHẦN QUÀ GIÁ TRỊ : 

1 PHẦM MIỄN PHÍ 100% NÂNG MŨI, SỤN HÀN QUỐC 9 TRIỆU, 3 PHẦN HỔ TRỢ 7 TRIÊU 5 PHẦN HỔ TRỢ 5 TRIÊU ĐÊM 30/3 

■ THỨ 2 NGÀY 31/03 : NHỚ NGÀY MẤT CỦA NHẠC SĨ TÀI HOA TRỊNH CÔNG SƠN " RƠI LỆ RU NGƯỜI"- 250 K (OPT)

■ THỨ 3 NGÀY 01/04 : NHỚ NGÀY MẤT CỦA NHẠC SĨ TÀI HOA TRỊNH CÔNG SƠN " RƠI LỆ RU NGƯỜI"- 250 K (OPT)

No comments:

Post a Comment