Wednesday, May 7, 2014

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA TỪ NGÀY 5-15-5 -2014                                                   LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA  
■Thứ Hai NGÀY 05 / 05

40 NAM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA  : Trịnh Công Sơn – Ngô Thụy Miên – Hoàng Thi Thơ- Đỗ Lễ – Trần Thiện Thanh + Hát yêu cầu 250 k ( GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K )( Bao gồm nước – Không phụ thu )

                                                          LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA 
                                               ■Thứ Ba NGÀY 06 / 05

40 NAM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA : CHUYÊN TÌNH BUỒN Lam Phương – Anh Bằng + Trúc Phương + Hát theo yêu cầu- 250 K GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu )
                                         

                                       LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA 
                                                 ■Thứ Tư NGÀY 07 / 05
40 NĂM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA :Ngô Thụy Miên – Trịnh Công Sơn - Từ Công Phụng + Hát  yêu cầu- 250 KGIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu )


                                               LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA 
                                    ■Thứ Năm NGÀY 08  / 05
40 NĂM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA : Pham Duy – Trịnh Công Sơn – Lam Phương –Anh Bằng + Hát theo yêu cầu- 250K GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu )
  
www.BanGheXep.com

                                   LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA    ■Thứ Sáu  NGÀY 09 / 05

ĐÊM NHỚ TRINH CÔNG SƠN “ EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN “  : Khánh Ly – Thanh Thúy , Hồng Nhung , Diễm Xưa , Dao Ánh + Hát  yêu cầu - 250 K ( Bao gồm nước – O PHU THU )

                                          LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA  ■THỨ 7 NGÀY 10 / 05 :

ĐÊM PHẠM DUY- PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG: BI KỊCH CỦA MỘT GIA ĐÌNH “ “NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI, KHÔNG NHỚ GÌ SAO NGƯỜI” + Hát theo yêu cầu 250 K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )

                                     LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■CHỦ NHẬT NGÀY 11 / 05

ĐÊM LIVE SHOW CA SĨ HẢI NGOẠI : TRANG THANH LAN & QUANG BÌNH : “ TÌNH NGHĨA ĐÔI TA CHỈ THẾ THÔI “ 300K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■THỨ 7 NGÀY 10 / 05 :
ĐÊM PHẠM DUY- PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG: BI KỊCH CỦA MỘT GIA ĐÌNH “ “NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI, KHÔNG NHỚ GÌ SAO NGƯỜI” + Hát theo yêu cầu 250 K (OPT)

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA  ■CHỦ NHẬT NGÀY 11 / 05
ĐÊM DÀNH CHO NGÀY CỦA MẸ : CHỦ ĐỀ “ HUYỀN THOẠI MẸ “ 250K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■Thứ Hai NGÀY 12 / 05

40 NAM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA  : Trịnh Công Sơn – Ngô Thụy Miên – Hoàng Thi Thơ- Đỗ Lễ – Trần Thiện Thanh + Hát yêu cầu 250 k ( GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K )

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■Thứ Ba NGÀY 13 / 05

40 NAM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA : CHUYÊN TÌNH BUỒN Lam Phương – Anh Bằng + Trúc Phương + Hát theo yêu cầu- 250 K GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■Thứ Tư NGÀY 14 / 05
40 NĂM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA :Ngô Thụy Miên – Trịnh Công Sơn - Từ Công Phụng + Hát  yêu cầu- 250 KGIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K


LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■Thứ Năm NGÀY 15  / 05
40 NĂM ÂM NHẠC SÀI GÒN XƯA : Pham Duy – Trịnh Công Sơn – Lam Phương –Anh Bằng + Hát theo yêu cầu- 250K GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■Thứ Sáu  NGÀY 16 / 05
ĐÊM NHỚ TRINH CÔNG SƠN “ EM CÒN NHỚ HAY EM ĐÃ QUÊN “  : Khánh Ly – Thanh Thúy , Hồng Nhung , Diễm Xưa , Dao Ánh + Hát  yêu cầu - 250 K ( Bao gồm nước – O PHU THU )

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■THỨ 7 NGÀY 17 / 05 :
ĐÊM PHẠM DUY- PHẠM ĐÌNH CHƯƠNG: BI KỊCH CỦA MỘT GIA ĐÌNH “ “NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI TÔI, KHÔNG NHỚ GÌ SAO NGƯỜI” + Hát theo yêu cầu 250 K (OPT)

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ TIẾNG XƯA ■CHỦ NHẬT NGÀY 18 / 05
ĐÊM CỦA MẸ : CHỦ ĐỀ “ HUYỀN THOẠI MẸ “ 250K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )

No comments:

Post a Comment