Friday, June 13, 2014

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC HẲNG ĐÊM
§    THỨ HAI ( 9/6 ) : TÌNH KHÚC LÃNG MẠN : Trinh Công Sơn , Hoàng Thi Thơ, Đổ Lễ , Trần Thiện Thanh  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )

§    THỨ BA ( 10/6 ) : CHUYỆN TÌNH BI THẢM : Lam Phương ,  Anh Bằng , Trinh Công Sơn , Y Vân  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )

§    THỨ TƯ ( 11/6 ) : 40 NĂM ÂM NHAC SÀI GÒN XƯA : Vũ Thành An,  Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên , Từ Công Phụng 250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )

§    THỨ NĂM ( 12/6 )  ĐÊM NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG TÊN : NS Vũ Thành An , Trinh Công Sơn :  250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )

§    THỨ SÁU ( 13/6 ) : TRINH CÔNG SƠN & NHỮNG NGƯỜI TÌNH XƯA : Khánh Ly  Hồng Nhung , Hoàng Anh , Vân Anh , v..v. 250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )

§    THỨ BẢY ( 14/6 ) : BI KỊCH GIA ĐÌNH NS Phạm Đình Chương , Khánh Ngọc, Phạm Duy “Người đi qua đời tôi – Không nhớ gì sao người ? 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )

§    CHỦ NHẬT ( 15/6 ) : CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT :  NS Phạm Duy , Trinh Công Sơn, Vũ Thành An, Lam Phương 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )
ĐẶC BIỆT CHƯƠNG TRÌNH  FETE DE LA MUSIQUE   CHỦ NHẬT 22/6
( NGÀY HÔI ÂM NHẠC ) DO HỘI HỮU NGHI VIỆT PHÁP & VIỆN TRAO ĐỔI VĂN HÓA VỚI PHÁP ( IDECAF) & CTY TIÊNG XƯA TẠI 28 LÊ THÁNH TÔN QUẬN 1 HCMC NHÓM HOT TZIGANI PROJECT TỪ PHÁP
THÀNH PHẦN CA NHẠC SĨ  THAM DỰ
NHÓM HOT TZIGANI PROJECT TỪ PHÁP,  ĐỨC TUẦN & ĐỔNG LAN, HỒNG VÂN, NHÓM ĐỒNG XANH & MÂY LANG THANG,VIOLIST : TẰNG THÀNH NAM, ( NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ & BAN NHAC PT TIÊNG XƯA
TIÊT MỤC :
THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐƯC BÀ , BÓNG MA TRONG NHÀ HÁT ( THE PHANTOM OF THE OPERA,  LA LLORONA ( NGƯỜI TÌNH NỮ KHÓC THAN, GLOOMY SUNDAY, HÒN VỌNG PHU V..V. DO  NS VŨ XUÂN HÙNG ĐẠO DIỄN CHƯƠNG TRÌNH

No comments:

Post a Comment