Tuesday, June 3, 2014

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA TỪ 2 ĐẾN 8/6/2014


                 LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA                                  TỪ 2 ĐẾN 8/6/2014


■ LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  Thứ Hai NGÀY 02/ 06

“TÌNH KHÚC LÃNG MẠN SAIGÒN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ “
TRINH CÔNG SƠN -TRÂN THIỆN THANH - HÒANG THI THƠ -LAM PHƯƠNG + Hát yêu cầu 250 k 
GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )


■  LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  Thứ Ba NGÀY 03/ 06

CHUYỆN TÌNH BI THẢM CỦA LAM PHƯƠNG - ANH BẰNG -Y VÂN- TRỊNH CÔNG SƠN+ Hát theo yêu cầu- 250 K
GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu ) LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  Thứ Tư NGÀY 04 / 06

40 NĂM NHAC VÀNG  SÀIGÒN XƯA
TRỊNH  CÔNG SƠN -  TỪ CÔNG  PHỤNG – NGÔ THỤY MIÊN – LÊ UYÊN PHƯƠNG  + Hát  yêu cầu- 250 K 
GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu )


■  LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  Thứ Năm NGÀY 05 / 06

CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT CỦA ĐỖ LỄ - LAM PHƯƠNG - PHẠM DUY - TRINH CÔNG SƠN
  + Hát theo yêu cầu- 250K 

GIẢM 20% CHO NHÓM TỪ 4 NGƯỜI - 200 K( Bao gồm nước – Không phụ thu )


■  LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  Thứ Sáu  NGÀY 06 / 06

ĐÊM NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN và NHỮNG NGƯỜI TÌNH CA SĨ KHÁNH LY – THANH THÚY – HỒNG NHUNG  + Hát  yêu cầu - 250 K ( Bao gồm nước – O PHU THU )


■  LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  THỨ 7 NGÀY 07 / 06 :

BI KỊCH GIA ĐÌNH  PHẠM DUY-  PHAM  ĐÌNH CHƯƠNG –
KHÁNH NGỌC “Người đi qua đời tôi không nhớ gì sao người”
+ Hát theo yêu cầu 250 K ( Bao gồm nước – Không phụ thu ) LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TIẾNG XƯA  CHỦ NHẬT NGÀY 08 / 06

CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT CỦA TRỊNH CÔNG SƠN - LAM PHƯƠNG – PHẠM DUY – ANH BẰNG

  +  Hát theo yêu cầu -250K ( Bao gồm nước – Không phụ thu )No comments:

Post a Comment