Thursday, June 26, 2014

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ WE TIẾNG XƯA 22-29 THÁNG 6



CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC HẰNG ĐÊM :LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ WE TIẾNG XƯA 22-29 THÁNG 6


§    THỨ HAI ( 23/6 ) : TÌNH KHÚC LÃNG MẠN : Trinh Công Sơn , Hoàng Thi Thơ, Đổ Lễ , Trần Thiện Thanh  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )


§    THỨ BA ( 24/6 ) : CHUYỆN TÌNH BI THẢM : Lam Phương ,  Anh Bằng , Trinh Công Sơn , Y Vân  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )


§    THỨ TƯ ( 25/6 ) : 40 NĂM ÂM NHAC SÀI GÒN XƯA : Vũ Thành An,  Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên , Từ Công Phụng 250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )( Bao gồm nước Không phụ thu )


§    THỨ NĂM ( 26/6 )  ĐÊM NHỮNG CHUYỆN TÌNH KHÔNG TÊN : NS Vũ Thành An , Trinh Công Sơn , Phạm Đình Chương , Lê Uyên Phương :  250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )


§    THỨ SÁU ( 27/6 ) ĐÊM NHỚ TRINH CÔNG SƠN & NHỮNG NGƯỜI TÌNH XƯA : Khánh Ly  Hồng Nhung , Hoàng Anh , Vân Anh , v..v. 250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )


§    THỨ BẢY ( 28/6 ) : BI KỊCH GIA ĐÌNH NS Phạm Đình Chương , Khánh Ngọc, Phạm Duy “Người đi qua đời tôi – Không nhớ gì sao người ? 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )


§    CHỦ NHẬT ( 29/6 ) : CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT :  NS Phạm Duy , Trinh Công Sơn, Vũ Thành An, Lam Phương 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )

No comments:

Post a Comment