Tuesday, July 1, 2014

CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC HẰNG ĐÊM


CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC HẰNG ĐÊM :

§    THỨ HAI ( 30/6 ) : TÌNH KHÚC LÃNG MẠN : Trinh Công Sơn , Hoàng Thi Thơ, Lam Phương , Trần Thiện Thanh  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )

§    THỨ BA ( 01/07 ) : CHUYỆN TÌNH KHÔNG ĐOẠN KẾT : Lam Phương ,  Anh Bằng , Trinh Công Sơn , Y Vân  250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )

§    THỨ TƯ 02/07 ) : 40 NĂM ÂM NHAC SÀI GÒN XƯA : Phạm Đình Chương,  Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên , Từ Công Phụng 250K giảm  20 % Nhóm từ  4 Khách ( 200K/N 0 Phụ thu )( Bao gồm nước Không phụ thu )


§    THỨ SÁU ( 04/06 ) : ĐÊM VŨ THÀNH AN - TRINH CÔNG SƠN & NHỮNG NGƯỜI TÌNH XƯA : Khánh Ly  Hồng Nhung , Hoàng Anh , Vân Anh , v..v. 250K ( Bao gồm nước Không phụ thu )

§    THỨ BẢY ( 05/07 ) : BI KỊCH GIA ĐÌNH NS Phạm Đình Chương , Khánh Ngọc, Phạm Duy “Người đi qua đời tôi – Không nhớ gì sao người ? 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )

§    CHỦ NHẬT ( 06/07 ) : CHUYỆN TÌNH CỦA NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG :  NS Thanh Sơn , Trinh Công Sơn, Trúc Phương, Lam Phương 250K ( Bao gồm nước 0 phụ thu )

No comments:

Post a Comment