Friday, October 24, 2014

Lịch Diễn Phòng Trà từ ngày 24/10 đến ngày 2/11

·         T6 (24/10) : HIỀN THỤC , PHƯƠNG TRANG .
·         T7 & CN (25 &26/10) : CS hải ngoại QUANG LÊ , LỆ QUYÊN.
·         7/11 : LỆ QUYÊN .

·         T5 (23/10) : CS TUẤN KHANG & các nhóm hài .
·         T6 (24/10) : TRẤN THÀNH, TRƯƠNG THẾ VINH …
·         T7 (25/10) : SƠN TÙNG M-TP , HỒ VIỆT TRUNG , hài THU TRANG …

·         T5 (23/10) : Mini show THANH THẢO –khách mời QUÁCH TUẤN DU.
·         T6 (24/10) : Liveshow ca sĩ HỒ NGỌC HÀ .
·         Đên Nay : MỐI TÌNH OAN NGUYỆT : TRỊNH CÔNG SƠN , LÊ UYÊN PHƯƠNG , VŨ THANH AN , TRẦN THIỆN THANH . Nhóm 4K 200K (OPT).
·         CN : 26/10 : Talkshow  NGUYỄN CHÁNH TÍN , BÍCH TRÂM + FRIENDS
·         1-2/11 : Liveshow LÊ UYÊN PHƯƠNG 600K

·         T6 (24/10) : QUANG ĐẠI (X-FACTOR) TI ÂN KHÁN GIẢ
·         T7 (25/10) : ELVIS PHƯƠNG
·         CN (26/10) : Ý LAN
·         T6 (31/10) : HÀ VÂN – PHẬN TƠ TẰM


No comments:

Post a Comment