Thursday, January 8, 2015

Lịch Diễn Phòng Trà Từ Ngày 8/1 đến ngày 22/1 năm 2015
 • Đêm nay : MỪNG SINH NHẬT NS NGUYỄN ÁNH 9 : Ngọc Mai, Diệu Huyền, Hồng Vân, Huyên Chí Bình : 250K (OPT)
 • CN 11/01 : TẠM BIỆT Danh ca SƠN TUYỀN 300K (OPT)
 • Hát với nhau & Khiêu vũ DS từ 14G – 17G 40K (OPT)
 • T5 (8/1) : NHẠC TÌNH BOLERO – HÀ VÂN, HOÀNG NGUYÊN, HUỲNH NHẬT…
 • T6 (9/1) : Ý LAN .
 • T7 (10/1) : GIAO LINH – TRANG MỸ NHUNG & KIM ANH    K/m: CA NHẠC SĨ MẠNH QUỲNH & VỸ KHANG
 • CN (11/1) : CT MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - NHỮNG TK VƯỢT THỜI GIAN
 • T5 (8/1) : Danh ca Ý LAN
 • T6 (9/1) : Danh ca GIAO LINH – THÁI CHÂU
 • T7 (10/1) : Đêm nhạc của 3 danh ca LỆ THU – PHƯƠNG DUNG – THÁI CHÂU
 • CN (11/1) : ĐAN TRƯỜNG với đêm nhạc “Lời Tiên Tri”

 • T5 (8/1) : KHÁNH NGỌC , LƯƠNG VIẾT QUANG
 • T6 (9/1) : CS hải ngoại NGUYỄN HƯNG
 • T7 (10/1) : Đêm tình ca QUANG DŨNG
 • 21/1 : ĐÀM VĨNH HƯNG
 • 22/1 : QUANG LÊ , LỆ QUYÊN

No comments:

Post a Comment