Wednesday, February 4, 2015
 • Đêm nay : NHẠC XUÂN & 40 NĂM NHẠC VÀNG SAIGON XƯA  NGÔ THỤY MIÊN, TỪ CÔNG PHỤNG , TRỊNH CÔNG SƠN , PHẠM DUY 200K
 • T7 ( 7/02) :  ĐÊM NHỚ NGÀY MẤT NS PHẠM DUY 300K
 • CN (8/02) : ANH KHOA – KIM ANH 300K (Giao Tận nơi)
 • T4 (4/2) : CT MỘT THỜI ĐỂ NHỚ - NHỮNG TK VƯỢT THỜI GIAN
 • T5 (5/2) : NHẠC TÌNH BOLERO – HÀ VÂN , TIẾN MINH , HOÀNG NGUYÊN
 • T6 (6/2) : LAM PHƯƠNG – PHẠM DUY-  VĂN CAO
 • T7 (7/2) : HOÀI LÂM
 • CN (82) : QUANG LÊ • T4 (4/2) : Đêm nhạc Tác giả - Tác phẩm nổi tiếng (kpt)
 • T5 (5/2) : Đêm nhạc của 3 Danh ca PHƯƠNG DUNG – GIAO LINH – THÁI CHÂU.
 • T6 (6/2) : Đêm nhạc Đặc Biệt Acoustic : CHÍ TÀI – ĐỨC HUY – THÁI CHÂU…
 • T7 (7/2) : Mini Show ca sĩ Hải ngoại NGUYỄN HƯNG.

 • Từ 2/2 đến 6/2 : Phòng trà nghĩ sửa chữa .
 • T7 (7/2) : LỆ QUYÊN
 • CN (8/2) : CẨM LY, QUỐC ĐẠI
 • 14/2 : ĐÀM VĨNH HƯNG , LỆ QUYÊN
 •  

No comments:

Post a Comment