Friday, June 23, 2017

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TỪ NGÀY 23/6 ĐẾN HẾT NGÀY 28/6 NĂM 2017

·         T6 (23/6) : ĐÊM NHẠC ĐẶC BIỆT “NHẬT KÝ CỦA MẸ”. CA SĨ : HIỀN THỤC – QUỐC THIÊN
·         T7 (24/6) : ĐÊM NHẠC ĐẶC BIỆT “BIỂN TÌNH” . CA SĨ : LỆ QUYÊN
·         CN (25/6) : CA SĨ : CAO THÁI SƠN – HOÀNG LÊ VY
·         T2 –T3(26-27/6) : CA SĨ PHÒNG TRÀ (KPT)
·         T3 (28/6) : ĐÊM NHẠC ĐẶC BIỆT “DUYÊN PHẬN”. CA SĨ : LỆ QUYÊN


·         T6 (23/6) : ĐÊM NHẠC CHỦ ĐỀ : CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN . CA SĨ  :  HƯƠNG GIANG – PHẠM HƯƠNG – HUY LUÂN  - HẠNH NGUYÊN – VŨ ĐỨC PHƯỚC – HOÀNG NGUYÊN – TIẾN VINH – DZOÃN MINH
·         T7 (24/6) : BA DANH CA : THANH PHONG – PHƯƠNG LINH – GIAO LINH . “TÍM CẢ CHIỀU RỪNG”
·         CN (25/6) : ĐÊM NHẠC CHỦ ĐỀ “ NỖI BUỒN HOA  PHƯỢNG”. CA SĨ : HƯƠNG GIANG – PHẠM HƯƠNG – HUY LUÂN  - HẠNH NGUYÊN – VŨ ĐỨC PHƯỚC – HOÀNG NGUYÊN – TIẾN VINH – BẢO NAM
·         T6(23/6) : CA SĨ HẢI NGOẠI : NGUYỄN HƯNG

·         T7 (24/6) : CA SĨ ĐAN TRƯỜNG CÙNG CA SĨ KHÁCH MỜI : TRUNG QUANG (QUÁN QUÂN THẦN TƯỢNG BOLERO)

No comments:

Post a Comment