Wednesday, September 6, 2017

LỊCH DIỄN PHÒNG TRÀ CA NHẠC TỪ NGÀY 6/9 ĐẾN NGÀY 10/9 NĂM 2017
  • T4 (6/9) : Đêm nhạc Tiền chiến tuyển chọn chủ đề : "Tuổi Đá Buồn"
  • T6 (8/9) : Ca sĩ HỒ NGỌC HÀ với đêm nhạc chủ đề: "Cả Một Trời Thương Nhớ"
  • T7 (9/9) : Ca sĩ VĂN MAI HƯƠNG - LÂN NHÃ


  • T5 (7/9) : ĐÀM VĨNH HƯNG
  • T6 (8/9) : SINH NHẬT NỮ HOÀNG SẦU MUỘN : GIAO LINH VỚI GIAO LINH , THANH PHONG , HỌA MI , KIM ANH 
  • T7 (9/9) : QUANG NGỌC. NHƯ MỚI YÊU LẦN ĐẦU . CA SĨ KHÁCH MỜI : NGUYỄN HOÀNG NAM - TINA NGỌC NỮ  - THU TRANG 


  • T4 (6/9) : CA SĨ PHÒNG TRÀ (KPT)
  • T5 (7/9) : Ca sỹ: Quang Đại(xfactor) - Thu Hằng.
  • T6 (8/9) : "NHƯ VẪN CÒN ĐÂY". CA SĨ : HIỀN THỤC - QUỐC THIÊN
  • T7 (9/9): " PHẢI CHI EM BIẾT" . CA SĨ : LỆ QUYÊN 

No comments:

Post a Comment