LIÊN HỆ QUẢNG CÁO


CHÚC MỪNG

QUÝ  VỴ PHÒNG TRÀ ĐÃ ĐĂNG KÝ CUNG CẤP LỊCH DIỄN LIÊN HỆ 

Các Phòng Trà Ca Nhạc có thể TỰ ĐỘNG  cập nhật LỊCH DIỄN  của mình 
lên www.PhongTRaCaNhac.com hàng ngày.


Xin vui lòng liên hệ 

www.PhongTraCaNhac.com

Email : PhongTraCaNhac@gmail.com

Hoặc cung cấp thông tin để chúng tôi cập nhật giùm Quý Phòng Trà
Tên Phòng Trà 
Email
Người liên hệ
Di Động

No comments:

Post a Comment